Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUA RUA

nhóm sao khuếch tán trong chòm Kim Ngưu (Taurus), ở Việt Nam thường thấy được vào lúc sáng sớm đầu tháng 6 dương lịch. Nhìn bằng mắt thường, TR là một đám nhỏ gồm nhiều sao lờ mờ, rất dễ nhận. TR còn được nông dân đồng bằng Bắc Bộ gọi là Sao Mạ vì xuất hiện trên bầu trời vào thời vụ gieo mạ lúa mùa chính vụ. Xt. Kim Ngưu.

   Tua Rua

Chòm sao Kim Ngưu


1. Tua Rua; 2. Anđêbaran