Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYỄN KIM

(1468 - 1545), võ tướng của triều Lê. Quê: làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn (nay là huyện Hà Trung, Thanh Hoá). Ông là cha đẻ Nguyễn Hoàng - người mở đầu dòng chúa Nguyễn và là bố vợ Trịnh Kiểm, người mở đầu dòng chúa Trịnh. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê. Nguyễn Kim lui vào Thanh Hoá chiêu mộ lực lượng chống lại nhà Mạc. Năm 1533, ông lập Lê Duy Ninh lên làm vua (1533 - 45). Được phong là thượng phụ, thái sư. Tháng 5 năm Ất Tỵ (1545), trong lần tấn công vùng Sơn Nam của nhà Mạc, Nguyễn Kim bị một hàng tướng là Dương Chấp Nhất bỏ thuốc độc giết chết. Triều Nguyễn truy phong Nguyễn Kim là Triệu tổ Tĩnh hoàng đế.