Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỘI NHŨ

dinh dưỡng bao quanh phôi thực vật hạt kín. Ở những hạt không có NN thì chất dinh dưỡng được tích luỹ trong lá mầm. Những thực vật có NN thì NN thế chỗ nhân noãn và là nguồn điều hoà sinh trưởng. Nhiều loại hạt có NN (hạt cốc, hạt có dầu) phát triển từ NN sơ cấp, do đó có cấu tạo tam bội. Ở thực vật hạt trần, mô nguyên tản cái đôi khi cũng được gọi là NN. Mô này phát triển trước khi thụ tinh là thể giao tử đơn bội, không tương đồng với NN thực vật hạt kín dù nó cùng chức năng. Xt. Ngoại nhũ.