Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỘI CÁC

(luật), chính phủ ở các nước có hình thức chính thể cộng hoà tổng thống. NC là cơ quan hành pháp nhưng có những đặc điểm khác với chính phủ ở các nước có hình thức chính thể cộng hoà đại nghị, cộng hoà dân chủ, quân chủ lập hiến. Thành phần của NC do tổng thống chỉ định được nghị viện phê chuẩn, không do nghị viện bầu ra. Người đứng đầu NC là tổng thống, không do nghị viện bầu ra, không phải báo cáo và chịu trách nhiệm trước nghị viện. Trong tiếng Việt, nhiều khi có sự nhầm lẫn giữa NC với chính phủ là cơ quan hoặc do nghị viện, quốc hội bầu ra hoặc do đảng nào nắm đa số ghế trong nghị viện thành lập.