Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

(cg. phản ứng nhiệt hạt nhân, phản ứng tổng hợp hạt nhân), phản ứng hạt nhân trong đó hai (hoặc vài) hạt nhân nhẹ tổng hợp thành một hạt nhân nặng hơn. Hai hạt nhân phải có động năng lớn mới có thể thắng lực đẩy Culông để kết hợp với nhau, do đó PƯNH chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao (trên 10 triệu độ) và một số điều kiện khác. PƯNH toả năng lượng lớn hơn phản ứng phân hạch và là nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời và các vì sao. Các PƯNH với đồng vị nặng của hiđro và liti được dùng để chế tạo bom khinh khí (bom H). Vấn đề điều khiển các PƯNH để sử dụng năng lượng của nó vào mục đích hoà bình có tầm quan trọng bậc nhất đối với việc cung cấp năng lượng cho nhân loại trong tương lai.