Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÔNG LÔ

    sông bắt nguồn từ vùng núi cao trên 2.000 m thuộc cao nguyên Vân Nam. Phần ở Trung Quốc có tên Bàn Long, chảy vào Việt Nam tại Thanh Thủy, Hà Giang, nhập vào bờ trái Sông Hồng ở Việt Trì.  Dài 470 km, phần ở Việt Nam 275 km. Diện tích lưu vực 39.000 km2, phần ở Việt Nam 22.600 km2, cao trung bình 884 m, độ dốc trung bình 19,7%, mật độ sông suối 0,98 km/km2. Tổng lượng nước 31,9 km3 ứng với lưu lượng trung bình năm 1.010 m3/s và môđun dòng chảy năm 25,6 l/s.km2. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, chiếm tới 73 - 74% tổng lượng nước cả năm. Hạ lưu SL từ Tuyên Quang tới Việt Trì, tàu thuyền đi lại thuận lợi.