Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÔNG HƯƠNG

    sông chảy qua thành phố Huế, do các sông Tả Trạch, Hữu Trạch hợp thành. Dòng chính là sông Tả Trạch bắt nguồn từ vùng núi Bạch Mã cao 900 m, chảy theo hướng đông nam - tây bắc, quặt ra hướng đông, đổ ra Biển Đông ở cửa Thuận An. Dài 104 km. Diện tích lưu vực  2.830 km2, cao trung bình 330 m, độ dốc trung bình 28,5%. Có 26 phụ lưu dài từ 10 km trở lên, mật độ sông suối 0,6 km/km2. Tổng lượng nước 4,04 km3, tương ứng với môđun dòng chảy năm 38 - 55 l/s.km2. Mùa lũ từ tháng 9 đến tháng 12 chiếm 62% lượng nước cả năm.

 Sông Hương