Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NẢY MẦM

 dấu hiệu bên ngoài đầu tiên của sự sinh trưởng ở thể sinh sản như NM hạt phấn, bào tử. Thuật ngữ này còn được áp dụng cho hạt, mà trong đó NM gồm cả sự xuất hiện rễ mầm hay bao lá mầm qua vỏ hạt. Điều kiện bên ngoài (nhiệt độ, ánh sáng, nước) và trạng thái hoá sinh bên trong cần thích hợp thì NM mới thực hiện được. Sự NM của hạt: có thể các lá mầm được hình thành trên mặt đất, làm nhiệm vụ là cơ quan quang hợp đầu tiên (như ở cây cam) hoặc ở dưới đất lúc đó lá mầm lại làm cơ quan dự trữ thức ăn và trụ dưới lá mầm không kéo dài ra (như ở đậu Hà Lan).