Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NAM HÀ

tỉnh ở phía nam đồng bằng Sông Hồng. Diện tích 2.479,8 km2. Dân số 2.590.373 (1993). Tỉnh thành lập từ 21.4.1965 do hợp nhất tỉnh Hà Nam với Nam Định. Từ 27.12.1975, hợp nhất với tỉnh Ninh Bình lấy tên tỉnh Hà Nam Ninh. Từ 26.12.1991, chia tỉnh Hà Nam Ninh trở lại tỉnh Ninh Bình và NH. Từ 6.11.1996, tỉnh NH chia trở lại thành 2 tỉnh Hà Nam và Nam Định (x. Hà Nam; Nam Định).