Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN ÂM

 âm thanh của ngôn ngữ có nội dung âm học chủ yếu là sự dao động của thanh đới và các hệ bồi âm đi kèm. Về mặt cấu âm, NÂ được tạo nên do sự thoát tự do của luồng hơi đi ra từ phổi không gặp một chướng ngại nào. Các NÂ phân biệt nhau theo sự biến đổi về kích thước của khoang miệng và khoang hầu, hậu quả của các tư thế khác nhau của lưỡi, vòm mềm trong quá trình cấu âm. Những kích thước khác nhau này chính là nguyên nhân tạo nên các đặc tính về bồi âm (âm sắc) của mỗi NÂ. Trong các ngôn ngữ, NÂ có vai trò đặc biệt quan trọng, thường là thành tố tạo nên đỉnh của các âm tiết (vì vậy, nó có thể xuất hiện một mình trong lời nói). Xt. Hệ nguyên âm.