Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGŨ KINH

năm bộ sách được coi là kinh điển của Nho giáo do một số soạn giả Trung Quốc thời cổ đại, trong đó có Khổng Tử sưu tầm và sắp xếp lại, gồm: 1) Kinh Thi (thơ), các bài ca dao ở thôn quê và nhạc chương ở triều đình Trung Quốc cổ đại. 2) Kinh Thư, những điển (phép tắc), mô (kế sách), huấn (lời dạy), cáo (lời truyền bảo), thệ (lời răn tướng sĩ và mệnh lệnh) từ đời Nghiêu Thuấn đến Đông Chu. 3) Kinh Dịch, sách lí số đưa ra một cách giải thích trời đất và muôn vật, có từ trước đời Chu đến đời Hán ghi lại thành sách. 4) Kinh Lễ, các lễ nghi trong gia đình, thôn, xóm và triều đình Trung Quốc thời cổ đại. 5) Kinh Xuân Thu, sử kí nước Lỗ, được Khổng Tử san định lại theo kiểu biên niên. Ngày xưa, muốn có trình độ học vấn để đi thi bắt buộc phải học hết NK và một số sách khác. Xt. ″Kinh Dịch”; “Kinh Thi”.