Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYỄN ĐÌNH KIÊN

(hiệu: Hi Cao; 1882 - 1941), nhân sĩ trong phong trào yêu nước đầu thế kỉ 20. Quê: xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đỗ Tú tài nên thường gọi là Tú Kiên. Năm 1908, bị bắt khi đang tham gia phong trào chống thuế Trung Kỳ và bị đày ra Côn Đảo. Năm 1910, vượt ngục về đất liền và sang Trung Quốc hoạt động. Bị bắt tại Thượng Hải và bị đày ra Côn Đảo lần thứ hai. Sau khi ra tù, ông tiếp tục hoạt động cách mạng, tham gia thành lập Đảng Tân Việt. Năm 1929, bị bắt và bị giam tại Khám Lớn Sài Gòn. Năm 1933, bị quản thúc tại quê cho đến lúc mất.