Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUỐC TẾ II

liên minh quốc tế của các đảng công nhân, thành lập tháng 7.1889 ở Pari. Tham dự đại hội có đại biểu các tổ chức công nhân của hầu hết các nước Châu Âu, Mĩ và Achentina. Hoạt động của QT II do Enghen trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ đạo. Có vai trò to lớn trong việc truyền bá chủ nghĩa Mac, tập hợp lực lượng của giai cấp công nhân và xây dựng mối liên hệ giữa các đảng công nhân. Sau khi Enghen qua đời (1895) các phần tử cơ hội và xét lại, tiêu biểu là Kauxky (K. Kautsky), Becnơxtainơ (E. Bernstein) tiếm quyền lãnh đạo. Họ phủ định hoặc đòi xét lại những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac, công khai đứng về phía giai cấp tư sản ủng hộ cuộc chiến tranh đế quốc. Trên thực tế, khi Chiến tranh thế giới I bùng nổ (1914), QT II đã bị tan rã.