Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM

bộ phận của Quân đội Nhân dân Việt Nam chiến đấu trên chiến trường Miền Nam Việt Nam trong Kháng chiến chống Mĩ 1954 - 75. Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương, Hội nghị quân sự tại Chiến khu Đ ngày 15.2.1961 đã quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang cách mạng ở Miền Nam thành QGPMNVN.