Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUẢNG NINH

bể than ở Đông Bắc Việt Nam, nằm trong tỉnh Quảng Ninh (x. Khu mỏ than Quảng Ninh).