Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỦ PHÁP

cách thức, giải pháp xử lí một vấn đề về nghệ thuật hoặc kĩ thuật.