Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẶT TRỤ

  mặt tạo bởi một đường thẳng l giữ nguyên phương và chuyển động tựa lên một đường cong ω cho trước không đồng phẳng với l. Đường ω gọi là đường tựa, đường thẳng l được gọi là đường sinh của MT. Nếu đường tựa của MT là elip, parabôn hay hypebôn thì MT được gọi là MT eliptic, parabôlic hay hypebôlic. Nếu đường tựa là một vòng tròn có mặt phẳng vuông góc với l thì ta có MT tròn xoay.