Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẶT NÓN

mặt tạo bởi đường thẳng 1 chuyển động trong không gian tựa trên một đường cong phẳng L cho trước và luôn luôn đi qua một điểm S cố định không nằm trong cùng một mặt phẳng với L. Đường thẳng 1 gọi là đường sinh, S gọi là đỉnh, còn L gọi là đường tựa của MN. Nếu L là một đường cong bậc hai, ta có MN bậc hai. Trong trường hợp riêng, nếu L là đường tròn tâm O và S nằm trên đường thẳng đi qua O trực giao với mặt phẳng chứa L thì ta có MN tròn xoay.