Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẶT ĐẲNG THẾ

xét trường lực có thế U(x, y, z), MĐT là mặt có thế năng tại mọi điểm bằng nhau, tức là U(x, y, z) = const. Qua mỗi điểm của trường chỉ có một MĐT vuông góc với lực  ở điểm ấy:   = grad U. Với chất lỏng đứng cân bằng trong trọng trường thì MĐT cũng là mặt đẳng áp.