Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY TÍNH MINI

máy tính cỡ trung bình, có công suất lớn hơn nhiều so với máy vi tính, nhưng kém công suất của máy tính lớn, thích hợp với quy mô một xí nghiệp, trường học, phục vụ cho hàng chục người sử dụng.