Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦN THÁNH TÔNG

(tên thật: Trần Hoảng; 1240 - 90), nhà thơ Việt Nam. Con Trần Thái Tông. Làm vua lúc 18 tuổi (1258); 40 tuổi nhường ngôi cho con là Trần Nhân Tông. Hai cha con triệu tập Hội nghị Diên Hồng, phát động lòng yêu nước của toàn dân, đưa đến chiến thắng lịch sử 1258, 1288 trong cuộc Kháng chiến chống quân Mông - Nguyên xâm lược. Sau đó, ông ở Bắc cung, chuyên tâm nghiên cứu đạo Phật, viết sách, làm thơ; đều thất lạc. Trần Thánh Tông giỏi văn học, tôn trọng hiền tài, văn nhân. Còn 6 bài thơ chép trong "Việt âm thi tập". Không phải là thơ thoát tục, vẫn là cái nhìn của nhà nghệ sĩ tìm vẻ đẹp trong thiên nhiên, lời thanh nhã, đạm bạc, như các bài "Hạ cảnh", "Hạnh Yên bang phủ", vv.