Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY ĐO

thiết bị dùng để đo các đại lượng vật lí với sai số cho phép, thường gồm các bộ phận: cảm biến, xử lí, hiển thị.