Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẠNG CỤC BỘ

(A. Local Area Network), mạng truyền thông nối một số máy tính trong một phạm vi địa lí nào đó (chẳng hạn, trong cùng một toà nhà, một cơ quan, xí nghiệp...) với bán kính một vài kilômet và có tốc độ truyền cao.