Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẠC CỬU

(Mo Jiu; 1655 - 1735), tướng nhà Minh, có công khai thác đất Hà Tiên. Quê gốc ở Lôi Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Không thần phục nhà Thanh, năm 1671 đưa cả gia đình vào Mang Khảm, miền tây Gia Định và chiêu tập dân nghèo lập 7 xã đầu tiên vùng ven biển, lập trấn Hà Tiên. Năm 1714, đem Hà Tiên sáp nhập vào phủ Gia Định, ông được chúa Nguyễn phong làm tổng binh.