Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁP XÁC

(Crustacea), lớp thuộc ngành Chân đốt (Arthropoda), gồm các động vật sống ở nước, hô hấp bằng mang (tôm, cua, vv.). Cơ thể chia 3 phần: đầu, ngực, bụng. Đầu có mắt kép, hai đôi râu và phần phụ miệng. Ngực thường được phủ tấm mai lưng. Phần phụ có kiểu hai nhánh điển hình và chuyên hoá. Động vật phân tính, phát triển qua giai đoạn ấu trùng Nauplius. Xt. Chân mang; Giáp xác mười chân.