Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MŨ THẤT PHẬT

mũ đội của các vị cao tăng đạo Phật, gồm 7 miếng hình lá đề, cốt trong bằng bìa cứng, ngoài bọc vải đỏ thêu hình hoa lá, chữ Phạn, màu sắc đẹp. Các miếng này được khâu ghép cạnh với nhau thành hình một vòng, đội lên đầu trông như một bông hoa sen 7 cánh. Hai bên tai có dải đuôi nheo nhỏ rủ xuống. Khi không đội, xếp 7 miếng chồng lên nhau. MTP chỉ để đội khi nhà mặc áo cà sa làm lễ.