Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MŨ RƠM

mũ bằng rơm tết có vành tròn được tạo ra trong cuộc Kháng chiến chống Mĩ (1954 - 75), được dùng nhiều trong học sinh phổ thông Miền Bắc để chống mảnh bom (đặc biệt chống bom bi). Rơm được tết thành những dải dài rồi khoanh lại thành mũ đội.