Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỘT LÁ MẦM

(Monocotyledonae), lớp thực vật hạt kín với đặc điểm đặc trưng là hạt có một lá mầm. Khác với thực vật hai lá mầm, ở MLM có mạch thân không phân bố theo trật tự nhất định và không có mô phân sinh, vì vậy thân và hệ rễ không tăng trưởng theo chiều ngang; lá thường có bẹ nguyên, có gân đơn, song song hoặc theo hình vòng cung; hoa thường theo mẫu 3 hoặc bội số của nó. Thuộc lớp MLM có một số họ như họ Lúa (Poaceae), họ Cau (Arecaceae), họ Lan (Orchidaceae), họ Hành (Liliaceae), họ Thuỷ tiên (Amaryllidaceae).