Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔ LIÊN KẾT

loại phát triển từ lớp phôi giữa, trong đó các tế bào được cách nhau bởi cơ chất, có chức năng nâng đỡ, bao bọc, giữ cho các cơ quan của cơ thể ở vị trí cố định. MLK thường chứa một số lượng thay đổi các sợi đàn hồi vòng, phân nhánh và các sợi keo trắng. Cơ chất thuộc loại glucoprotein dạng keo trong mô liên kết thưa của mạc treo ruột hoặc lớp bì da. Các tế bào tiết ra cơ chất là tế bào phì, các tế bào tạo sợi là nguyên bào sợi. Có cả các đại thực bào và lympho bào. Có 3 loại MLK: MLK chính thức, mô sụn, mô xương. Nếu trong cơ chất (chất căn bản), có chứa sợi tạo keo hay tơ bị nhiễm cactilagêin thì biến thành chất có tính rắn, đặc biệt là chất sụn. Còn nếu cơ chất bị nhiễm ostomucoit và sau đó bị nhiễm muối vôi thì biến thành chất xương.