Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa

nhóm các tế bào chuyên hoá, cấu trúc theo hệ thống riêng, cùng có một hướng biệt lập về mặt hình thái cũng như chức năng. Vd. biểu mô, mô liên kết, mô cơ, mô thần kinh. Một số M khác nhau thường kết hợp lại thành một cấu trúc của mỗi cơ quan trong cơ thể. M càng biệt hoá thì khả năng tái tạo càng yếu.