Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MIỄN DỊCH

khả năng của cơ thể chống lại nhiễm khuẩn. Tính MD là đặc hiệu, tức là chỉ có đối với bệnh mà các kháng nguyên của tác nhân gây bệnh đã làm sản sinh kháng thể. Tính MD có thể tự nhiên (bẩm sinh) hoặc tự xuất hiện sau lần nhiễm khuẩn trước, hoặc gây nên do tiêm vacxin hoặc huyết thanh. Cơ chế của MD trong sự tồn tại các kháng thể, khả năng thực bào và một số điều kiện sinh học, cơ giới, hoá học (đặc biệt là lisozim, là một enzim có trong huyết thanh có khả năng dung giải vỏ các vi khuẩn đã bị thực bào) chống lại sự xâm nhập, sự sống hay sự sinh sản của tác nhân gây bệnh. Gây MD chủ động bằng cách tiêm vacxin: lần tiêm thứ nhất chuẩn bị cơ địa, lần tiêm thứ hai gọi là tái chủng đưa đến MD vững chắc. Gây MD thụ động bằng cách đưa huyết thanh vào cơ thể nhưng MD này xuất hiện nhanh (vài giờ), và ngắn hạn (15 ngày đến 3 tuần). Nếu tiêm cả vacxin và huyết thanh thì MD có nhanh hơn và lâu bền hơn. Xt. Chủng.