Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÊHICÔ

(Mexico), sơn nguyên ở Mêhicô và ở phía nam Hoa Kì. Được giới hạn bởi các dãy núi Xiera Mađrê Đông (Sierra Madre Oriental) ở phía đông, Xiera Mađrê Tây (Sierra Madre Occidental) ở phía tây và Xiera núi lửa ở phía nam. Phần bên trong gồm những vùng trũng rộng lớn nằm ở độ cao 1.000 - 1.200 m và các cao nguyên núi lửa cao 2.000 - 2.400 m. Điểm cao nhất là núi lửa Ôrixaba (Orizaba) 5.700 m. Các mỏ kim loại màu, vàng, bạc. Phần lớn thực vật hoang mạc, ở phía nam là xavan.