Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƯƠNG TÀI

huyện ở phía đông nam tỉnh Bắc Ninh. Diện tích 101,2 km2. Gồm 1 thị trấn (Thứa, huyện lị), 13 xã (Quảng Phú, Tân Lãng, Bình Định, Lâm Thao, Phú Lương, Trung Chính, Trưng Xá, Phú Hoà, Lai Hạ, Mỹ Hương, Minh Tân, An Thịnh, Trung Kênh). Dân số 102.000 (1999). Địa hình đồng bằng. Sông Thái Bình chảy qua phía đông huyện. Trồng lúa, ngô, cây ăn quả, hoa màu, dâu nuôi tằm. Nghề thủ công dệt lụa, đúc đồng. Chăn nuôi bò, gia cầm. Đường liên tỉnh chạy qua. Trước đây có tên Lang Tài, đã hợp nhất với huyện Gia Bình thành huyện Gia Lương. Từ 9.8.1999, chia huyện Gia Lương thành huyện Gia Bình và Lương Tài.