Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

toàn bộ các tổ chức có vũ trang, chiến đấu vì lợi ích của một giai cấp, nhà nước hoặc tập đoàn xã hội nhất định. Bản chất, mục tiêu chiến đấu, nguyên tắc xây dựng LLVT do bản chất, đường lối, chính sách của giai cấp, nhà nước, tập đoàn xã hội tổ chức ra nó quyết định. Ở một số nước, LLVT chỉ gồm lục quân, hải quân, không quân; có nước còn có bộ đội an ninh đối nội và bộ đội biên phòng; ở một số nước khác, còn bao gồm cả các tổ chức vũ trang quần chúng. Có nước còn có bộ đội tên lửa chiến lược; bộ đội phòng không quốc gia.