Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỰC HẠT NHÂN

lực liên kết các nuclon (protonnơtron) giữ chúng lại trong hạt nhân. LHN chỉ tác dụng trong khoảng cách không vượt quá 10-13 cm và có cường độ lớn hơn lực tương tác điện từ khoảng 100 - 1000 lần. LHN không phụ thuộc vào điện tích của nuclon. LHN sinh ra do tương tác mạnh (một trong bốn loại tương tác cơ bản của vật chất).