Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LUNÔKHÔT

(Lunokhod), xe tự hành nghiên cứu Mặt Trăng của Liên Xô đầu tiên được tàu vũ trụ phóng lên Mặt Trăng 17.11.1970; từ 1970 đến 1975, Liên Xô đã phóng 2 L, trọng lượng tối đa 840 kg, cự li hoạt động đạt được 37km, thời gian hoạt động gần một năm. Xe tự hành nghiên cứu Mặt Trăng đầu tiên của Hoa Kì được đưa lên Mặt Trăng 1971, có thiết bị tự hành đặc biệt, ổn định trong mọi địa hình, có thiết bị tự động đo đạc các thông số như nhiệt độ, áp suất khí quyển, từ trường, bức xạ vũ trụ, trọng trường, tính chất cơ lí và thành phần đất đá của Mặt Trăng... được phân tích và truyền về Trái Đất. L được cung cấp điện bằng một hệ pin Mặt Trời và ăcquy bổ sung, vì vậy, L chỉ hoạt động trong những ngày có ánh sáng (lúc phần Mặt Trăng quay về phía Mặt Trời).