Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÊ TRUNG HƯNG

(1533 - 1789), thời kì phục hồi vương triều nhà Lê. Vua đầu tiên do Nguyễn Kim dựng lên, sau bị họ Trịnh thay thế và thực sự nắm chính quyền. LTH có 16 đời vua là Trang Tông Duy Ninh, Trung Tông Duy Huyên, Anh Tông Duy Bang, Thế Tông Duy Đàm, Kính Tông Duy Tân, Thần Tông Duy Kỳ, Chân Tông Duy Hựu, Huyền Tông Duy Vũ, Gia Tông Duy Hợi, Hy Tông Duy Hợp, Dụ Tông Duy Đường, Lê Đế Duy Phường, Thuần Tông Duy Tường, Ý Tông Duy Thìn, Hiển Tông Duy Diêu và Mẫn Đế Duy Kỳ. Là thời kì có nhiều biến động lớn: Chiến tranh Nam - Bắc triều, Chiến tranh Trịnh - Nguyễn, phong trào nông dân giữa thế kỉ 18. Năm 1786, Tây Sơn diệt Trịnh, nhà Lê không đủ sức nắm chính quyền. Cuối 1788, Lê Duy Kỳ chạy sang Thanh cầu cứu, bị Tây Sơn đánh bại đầu năm 1789.