Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"LẤY CHIẾN TRANH NUÔI CHIẾN TRANH, DÙNG NGƯỜI VIỆT ĐÁNH NGƯỜI VIỆT"

 chính sách của thực dân Pháp và đế quốc Mĩ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, nhằm khai thác sức người, sức của tại chỗ để phục vụ chiến tranh xâm lược và khắc phục những mâu thuẫn gay gắt giữa nhu cầu to lớn của chiến tranh với khả năng có hạn của lực lượng xâm lược và phong trào chống chiến tranh ở chính quốc. Nội dung chủ yếu là dùng chiêu bài độc lập, quốc gia giả hiệu và chống cộng, ra sức xây dựng bộ máy chính quyền của nguỵ quân để cùng lực lượng xâm lược đàn áp cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam. Bị sa lầy trong chiến tranh xâm lược kéo dài, thực dân Pháp đã chủ trương "vàng hoá quân đội", tăng cường phát triển quân đội tay sai để bù đắp những tổn thất ngày càng to lớn của lực lượng xâm lược; đế quốc Mĩ leo thang chiến tranh đến nấc cao nhất vẫn thất bại, đã buộc phải chuyển từ Mĩ hoá chiến tranh sang "Việt Nam hoá chiến tranh", là những dẫn chứng nói lên quy luật chung của các cuộc chiến tranh xâm lược thực dân.