Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÂN CẬN

  thuật ngữ của giải tích toán họctôpô. LC của một điểm trong không gian tôpô được định nghĩa như một tập hợp bất kì chứa một tập hợp mở nào đó chứa điểm đó. Vd. LC của điểm a trên trục số thực là khoảng mở (a - δ, a + δ) với tâm tại a và δ > 0 tuỳ ý. LC là sự mở rộng của khái niệm khoảng đủ nhỏ trên đường thẳng thực và là một trong những khái niệm cơ sở để xây dựng lí thuyết giới hạn.