Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LĂNG BÀ TRIỆU

lăng và đền thờ bà Triệu Thị Trinh được xây dựng trên núi Tùng, làng Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.