Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÃNH THỔ

     một phần của bề mặt Trái Đất gồm cả đất liền và biển. Về địa lí chính trị và hành chính, LT là một bộ phận của Trái Đất nằm dưới sự quản lí của cơ quan chính quyền là nhà nước. LT cũng được dùng theo nghĩa "không gian hoạt động của một cộng đồng người".