Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LOA KÈN ĐỎ

(Amaryllidaceae), họ cây thảo, thân rễ hay hành, lá mọc từ gốc rễ, hình dải. Hoa lưỡng tính, đều, mọc đơn hay thành tán. Nhị 6, đính ở gốc lá đài và cánh hoa; chỉ nhị rời hoặc dính. Bầu trên hoặc dưới, 3 ô, nhiều noãn đính trên giá trung trụ. Quả nang tròn hoặc quả nạc, không mở. Gồm 90 chi, 1.200 loài, phân bố khắp thế giới; một số được trồng làm cảnh như thuỷ tiên, hoa LKĐ.