Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

     (cg. lò phản ứng nguyên tử, lò phản ứng hạt nhân nguyên tử), thiết bị để thực hiện và duy trì có điều khiển phản ứng dây chuyền phân chia hạt nhân của các nguyên tử, do nơtron tự do gây ra. Sự phân hạch trong lò có kèm theo giải phóng một năng lượng rất lớn, chủ yếu dưới dạng động năng của các mảnh hạt nhân vỡ ra, động năng này cuối cùng được biến đổi ra nhiệt năng khi nơtron bị hãm bởi chất làm chậm. Tuỳ theo phổ năng lượng của các nơtron xuất hiện do tương tác giữa nơtron với môi trường xung quanh, LPƯHN được chia thành các loại lò phản ứng nơtron nhanh, lò phản ứng nơtron nhiệt và lò trung gian. Các chất thiên nhiên dùng cho phản ứng phân hạch là urani (hỗn hợp đồng vị 235U và 238U) và thori (232Th). Bộ phận chủ yếu của LPƯHN là vùng hoạt động, ở đây tập trung phản ứng phân hạch, trong đó có đặt các thanh chứa nhiên liệu hạt nhân và chất làm chậm (thường dùng nước thường hay nước nặng, graphit, hiđrocacbon, berili, berili oxit). Chất tải nhiệt đi qua vùng hoạt động, mang theo nhiệt năng toả ra khi phân hạch, thường dùng nước thường, nước nặng hoặc chất lỏng hữu cơ (hiđrocacbon, heli). Để hạn chế nơtron thoát ra khỏi vùng hoạt động, vùng này được bao bọc bằng lớp phản xạ, thường làm bằng vật liệu giống như chất làm chậm. Để bảo vệ nhân viên khỏi nhiễm tia gamma và nơtron phóng ra từ LPƯHN, người ta dùng lớp bảo vệ (bê tông, chì...) đủ đảm bảo an toàn. LPƯHN được ứng dụng trong các nhà máy điện nguyên tử, động cơ tàu ngầm nguyên tử, để nghiên cứu khoa học, sản xuất các chất đồng vị phóng xạ, tái sản xuất nhiên liệu hạt nhân, vv. Ở Việt Nam, hiện có một LPƯHN thuộc loại nơtron nhiệt, công suất 500 kW, ở Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt. LPƯHN đầu tiên do nhà vật lí học Italia Fecmi (E. Fermi) xây dựng ở Hoa Kì, bắt đầu hoạt động năm 1942; ở Liên Xô, LPƯHN được đưa vào sử dụng năm 1946

.