Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỨNG

cùng với phú, tỉ, H là một trong ba thể thức diễn đạt đúc kết từ "Kinh Thi" được ứng dụng vào dân ca, ca dao Việt Nam. H là nổi lên, phát ra, tức là dùng hiện tượng xung quanh để gây không khí hoặc "gợi cảm hứng trước khi diễn tả tâm tình".

"Trên trời có đám mây xanh

ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng

Ước gì anh lấy được nàng

Thì anh mua gạch Bát Tràng về xây..."

                                                             (ca dao)

Có khi dùng riêng biệt; có khi dùng kiêm hai thể: phú và tỉ, phú và H, H và tỉ; có khi dùng cả 3 thể:

"Sơn Bình, Kẻ Gốm không xa

Cách một cái quán với ba quãng đồng

Bên dưới có sông

Bên trên có chợ

Ta lấy mình làm vợ nên chăng?

Tre già để gốc cho măng"

(ca dao)

Bốn câu đầu là thể phú, câu cuối là thể tỉ, toàn bài là thể H. Xt. Phú; Tỉ.