Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HURÔN

(Huron), một trong 5 hồ lớn nằm ở biên giới giữa Hoa KìCanađa. Diện tích 59,6 nghìn km2, sâu 208 m. Sông Xanh-Mêri (St. Mary) chảy từ Hồ Thượng sang hồ H, còn sông Xanh- Cle (St. Clair) chảy từ hồ H vào hồ Xanh- Cle.