Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP TỬ

là kết qủa của sự kết hợp 2 giao tử đơn bội thành lưỡng bội và phân chia ngay sau khi hình thành. Trong chu trình sinh sản của sinh vật, giai đoạn HT là cơ bản; đó là giai đoạn liên kết những bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) của hai cá thể bố mẹ để sinh ra một cá thể mới với bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) đặc trưng cho loài. Giai đoạn HT diễn ra trong khoảnh khắc. Xt. Phôi; Giao tử.