Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP CHẤT

chất tinh khiết mà phân tử gồm những nguyên tử khác nhau hoá hợp với nhau theo một tỉ lệ xác định; HC có tính chất khác với các nguyên tử tạo nên nó. Vd. CH4 (metan), HCl (axit clohiđric), K2SO4 (kali sunfat), Ca(OH)2 (canxi hiđroxit), vv. Trong đa số trường hợp, các nguyên tố trong HC hoá hợp với nhau theo định luật thành phần không đổi và định luật tỉ lệ bội số. Hiện nay, đã biết được khoảng trên 10 triệu HC vô cơ và hữu cơ.