Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI

(viết tắt: hội chứng SMM) x. AIDS.