Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỘ CHIẾU

giấy chứng nhận nhân thân, quốc tịch và chức vụ (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền của một nước cấp cho công dân nước mình khi người đó đi ra nước ngoài. Bản thân HC không tạo ra quyền cho người có HC được phép xuất cảnh khỏi nước mình, nhập cảnh, quá cảnh qua lãnh thổ nước khác. Người có HC chỉ được phép xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh khi có thị thực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của nước mình hoặc các nhà nước hữu quan hoặc trên cơ sở các hiệp định miễn thị thực giữa các nhà nước đó. Người mang HC của nước nào thì được hưởng quyền bảo hộ ngoại giao của nước đó.

Ở Việt Nam, HC gồm các loại: HC ngoại giao, HC công vụ, HC phổ thông, do Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và nếu ở nước ngoài thì do cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Nhà nước Việt Nam cấp theo đúng quy định trong pháp luật của nước đó. HC ngoại giao: cấp cho viên chức có hàm ngoại giao từ tuỳ viên đến đại sứ và cho những người trong gia đình cùng đi, các viên chức cao cấp từ thứ trưởng hoặc tương đương thứ trưởng và cả vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế của các ngành, thành viên các đoàn đại biểu cao cấp của Đảng, Chính phủ và của Nhà nước khi đi ra nước ngoài. Trong thực tiễn, HC ngoại giao còn có thể được cấp cho những người ngoài diện nêu trên.

Người mang HC ngoại giao được hưởng các quyền ưu đãimiễn trừ ngoại giao. HC công vụ: cấp cho nhân viên hành chính, kĩ thuật, nhân viên phục vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự của Nhà nước ở nước ngoài; cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, xí nghiệp và các đoàn thể khi đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. HC phổ thông: cấp cho công dân đi tham quan du lịch hoặc làm việc riêng ở nước ngoài. Trong thực tiễn, còn có loại HC phổ thông đi công vụ cấp cho cán bộ, sinh viên, thực tập sinh khi đi ra nước ngoài công tác và học tập.