Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KINH THÁNH

sách giáo lí và nghi lễ của đạo Do Tháiđạo Kitô được viết ra vào những thời gian khác nhau từ thế kỉ 8 tCn. đến thế kỉ 2 sCn. KT gồm hai phần: Kinh Cựu ước, kinh chung cho cả đạo Do Thái và đạo Kitô và Kinh Tân ước, kinh riêng cho đạo Kitô. Theo quan niệm của nhà thờ, KT là "lời cổ vũ của thần thánh". KT phản ánh những điều kiện sinh hoạt xã hội của người Do Thái cổ đại: bao gồm những truyền thuyết, những luật lệ, những lễ nghi tôn giáo, những bài thơ và dân ca. Đặc biệt, Kinh Tân ước kể về cuộc đời của chúa Jêxu và những cộng đồng Kitô giáo đầu tiên. KT có ảnh hưởng lớn về mặt tư tưởng ở các nước phương Tây theo Kitô giáo. Xt. "Kinh Cựu ước"; "Kinh Tân ước".